ÖSlJ informationssida

Denna sida kompletterar den publika hemsidan www.oslj.nu med fördjupad information om aktuella händelser, det finns också en lösenordskyddad del för aktiva medlemmar (inloggningsuppgifter delas ut under utbildningen av nya medlemmar).


Tdtabell till museibanas dag 23:e sept 2017

Här hittar du dels utvalda delar av tidtabellen samt hela Tågplanen.
Tidtabell för Allmänheten

Tågpers MBD 17

Lokgraf MBD 17

Graf MBD 17

Tågplan Mbd version 20170916

Under dagen går det också att hämta en papperskopia i biljettluckan på våra stationer.


 

Övrigt

ÖSlJ Utvecklingsplan

Länk till denna är ÖSlJ Utvecklingsplan

Aktiva och passiva medlemmar är välkomna med synpunkter till utveckling@oslj.nu